„Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”

Министерство на културата обявява конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2018 г. Право на участие в конкурса за финансова подкрепа имат библиотеките по смисъла на Закона за обществените библиотеки. Проектите се подават в Министерството на културата в двуседмичен срок от датата на публикуване на обявата – до 26 юли 2018 г.

Вашият коментар