Народно читалище „Сполука-1920” с. Душево”

Народно читалище „Сполука-1920” с. Душево”, oбщ. Севлиево

 

 

Читалището е основано  през далечната 1920 г. на 11.04. по инициатива на 24 ученика от прогимназията и гимназията. На новосъздаденото читалище дават името „Пробуда”,което на общоселско събрание на 13.06.1920 г. прераства в „Народно просветителско дружество „Сполука”. Приема се Устав и Общината отпуска една стая за книгите и инвентара му. Започва събирането на волни помощи и хранителни продукти,които се продават, а с парите се закупуват книги.

След 4 години читалището открива кафене, което е служило и за място за провеждане на репетиции  и читалня. Засилва се и театралната дейност, като всяка година се изнасят 8-10  пиеси. По това време в читалището няма салон, но това не пречи на самодейците – представленията, които се радват на много почитатели, се изнасят в коридорите на старото, а по- късно и на новото училище.

Интересен е фактът, че се поставят творби  и  на душевци. Пример за това  са творбите на библиотекаря Къньо Семов – „Прости хора” и „Строежът продължава”.

Библиотекари през годините са били: Къньо Семов, Кольо Балинов, Пенко Тотев, Цонко Маринов, Гечо Стоянов, Тотьо Христов, Марин Дочев, Пейко Кюркчиев, Христина Стефанова, Цона М. Стоянова.

През 1951-1952 г. библиотекар става Кольо Тотев Балинов, който основава хоров колектив , състоящ се от мъже и жени.

След напускането Кольо Балинов ръководството на хора се поема от Алеко Алеков, като репертоара на хора се формира на регионална основа със засилен акцент върху местния изворен фолклор и съществува като „Битова група” от 20 жени.

Започва се събираческа дейност на местни песни,обичаи, традиции, регионални носии, накити. Тази дейност е подпомагана от коренните жители на село Душево.

От групата се разучават и изпяват 83  стари местни песни, 240 народни и македонски песни, както и стари шлагери и други, с които групата е участвала в различни фестивали, надпявания, празници и др.

Групата многократно прославя селото като печели множество медали, грамоти и награди.

По различни причини през годините групата намалява, а към днешна дата  не съществува.

Ръководители на групата през годините са били: Ганка Алекова, Пенка Калинова, Иванка Маринова, Милка Игнатова, Стоянка Маринова.

През 1924 г. в читалището се отваря кафене, което се ползва и за читалня. Започват с 793 бр. книги, но постепенно фондът се обогатява.

През 1942-1944 г. въпреки войната читалището купува и организира модерна джазова музика с ръководител Борис Пейков.

През 1961 г. е открита читалищната сграда в с. Душево, за което голяма заслуга има Христо Цочев Иванов – Председател на Общинския съвет.

През 1966 г. Окръжен съвет гр. Габрово отпуска средства за закупуването на инструменти за духова музика.Идва учител от гр. Габрово, който обучава новите музиканти.

През 1966-1967 г. към читалището е сформиран танцов състав, който съществува около две години.

През 1975-1976 г. към читалището са открити две школи – по акордеон и китара. Заниманията са насочени към децата. Школите съществуват три години.

През 1985 г. по случай 75 г. от създаването на читалището Държавният съвет го награждава с орден „Кирил и Методий” II степен. Наградени са и живите основатели: Марин Мичев, Яна Алекова, Дянко Хаджийски(с десетилетен безвъзмезден принос като библиотекари касиер).

В периода 1988 – 1989 г. е била открита битова група в „Цех 500” с ръководител на групата Милка Игнатова, а по-късно  – Цона Маринова.

 

         ЧИТАЛИЩЕТО ДНЕС :

Председател  към момента е  кметът на с. Душево – Нено Христов.

Секретар  към момента е Мария Христова.

Библиотекар към момента е Мартина Бонева.

Към днешна дата , НЧ „Сполука-1920” с. Душево продължава своята  дейност.

Библиотеката разполага с разнообразен и обновен библиотечен фонд . През изминалата година бе направен освежителен  ремонт на читалнята, след който тя стана по-приветлива за своите посетители. Освежителен  ремонт бе направен и на малкия салон на читалището, където се провеждат заниманията с деца. Ремонт на осветлението на големия салон му придаде един обновен и приветлив облик.

Днешната дейност на читалището и библиотеката е насочена основно към работа с деца.

Вече няколко години  през летните месеци организираме лятна занималня за деца. В творчески и образователни занимания децата прекарваха по два часа , два пъти в седмицата. Изключение прави тази година , поради епидемичната обстановка.

Отбелязване на различни бележити дати, годишнини и празници.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар