Читалищното дело

Из историята на с. Ловнидол, написана от Георги Гализов

Читалищното дело

Първото си „бойно кръщение“ читалището получава с представянето на пиесата „Стефан Караджа“ от Добри Войников. Това станало през Великденските празници на 1897г. в голямата стая на тогавашното светско училище /при Чумпала/. Сцената била към източната страна на стаята и представлявала платформа, направена от букови дъски / взети от дюкяна на Петко Дянков/, наредени върху газени сандъци. Декорите били направени от букови клони с листата, а за завеса служели конопени черги. Артистите отивали на сцената през отворено място от едната страна на предните декори, като минавали през театралния салон – край наредените за сядане букови дъски, поставени също на газени сандъци.

Артистите били костюмирани според ролите си – с турски и бунтовнически дрехи  /униформи/, с ятагани, пушки и пищови. Артисти били учителите: Васил Т. Попов, Ненко М. Гализов, Васил Ц. Минков, писарят Христо Манафов – в ролята на Караджата, и учениците от Казанлъшкото педагогическо училище  /бъдещите учители/: Марко Минков Гализов, Дончо Попов, Петър Манафов  /брат на писара/ и опълченецът Минко Марков Гализов – Комитата.  С най – голямо въодушевление играел опълченецът Минко Марков Гализов (т.е. себе си), който при всяко гръмване по турци, с най – голям патос изговарял думите: „Хъ, душманино, …иди при Мохамеда да ядеш пилаф !“

 

Венка Митева Петрова

Председател – НЧ „Зора -1908“, с. Ловнидол, общ. Севлиево

Вашият коментар