160 години НЧ “АПРИЛОВ- ПАЛАУЗОВ -1861” Габрово

ЧИТАЛИЩЕ “АПРИЛОВ- ПАЛАУЗОВ -1861”

 

Народно читалище „Априлов – Палаузов” е една от първите читалищни организации в България – създадено е в далечната 1861 година.

За помещение била   отстъпена  одаята на църквата “Св.Троица”, използвана преди  това от  Девическото училище.

В скоро време читалището уредило библиотека. Тук била пренесена  библиотеката на Васил Априлов, която сега за първи път ставала достояние на  гражданството. Книгите били разпределени в  11 отдела, общо 1029 тома.

През 1862г. в читалището прозвучал бунтовния призив на Раковски, донесен от учителите Никола Стефанов и Иван Грудов. Но предател сложил край на движението. Читалищните дейци били разгонени, ссъдени или избягали вън от страната, поради което читалищната дейност замряла.

Едва след осем години  – в 1871 г., читалището бива отново отворено, но вече в къщата на бъдещия революционер Цанко Дюстабанов.  То развива огромна дейност като отново става място за културно и просветно образование.Габровското читалище било душата на града През декември 1872 г. читалището подготвя тържествено посрещане на  търновския митрополит Иларион Макариополски. Читалищните членове били главните деятели на театралното дело. Първата пиеса била “Многострадалната Геновева”, подготвена от учителя Илия Христович  през зимата на 1871/72 г.

Покрай културната и полтическата си дейност, читалището проявява и високи благотворителни стремежи. През 1872 г. отвотил врати така наречения „ пансион”за поддържане деца – учащи от селата. През 1873 г. то дава целия си капитал от 25 000 гроша за да се довърши сградата на Априловската гимназия.

В този период избуява дейността на ученическото дружество, което носи името „Библиотека на странните ученици”, развиващо голяма културно – просветна дейност, чийто лозунг бил : „Чети, брате чети”. Патриотичния дух и революционната дейност на това дружество изпратил в четите много млади българи, които увиснали на бесилките или били простреляни за свободата на отечеството.

След потушаване на Габровското въстание в 1876 г., турците разрушили създаденото с толкова любов читалищно дело.

Едва в 1888г., читалището се възобновява. Като се построява Умниковото училище/ 1892 г./ театралните постановки и сказките се пренасят в салона на училището на ІІ етаж.Това време се нарича златно време за читалището и продължава до 1908 г.

Читалището се връща в църковната килия на „Св. Троица”, а от там се премества в къщата на  Тишко Проданов.

Учредителното събрание по възобновяване на читалището станало през  м. август 1893 г. под името  “Априлов- Палаузов”. На следващото заседание избрали ръководство от 15 члена с председател Васил  Грудов-кмет на Габрово, подпредседател Иван Пецов, касиер- Йонко Калпазанов.В устава е записано- да възбужда интереса към четене с това да спомага за нравственото и умствено  издигане на своите членове.

Животът и дейността на читалището до 1922 г. продължава в кризи и възходи. Голяма част от богатите габровци не само, че нехае, но и пречи на неговата дейност. Намират се, обаче хора, ентусиазирани учители и граждани – дарители като Цветан Радославов, Иван Пецов, Христо Манафов, Тотю Антинов и др., които правят крупни дарения на читалището и поддържат живота му.

На 30.III.1908 г. благодарение на тези дарения се поставят основите на читалищния дом, строежа на който заършва на 31.XII.1922 г.

През 1923 г.  читалището открива собствено кино. С доброволни дарения е закупен апарат и на 10 февруари 1923 г. е осъществена първата читалищна кинопрожекция. През 1929 г. се създава габровски общински театър с любители артисти, който развива своята дейност в читалищната сграда.

През м. XII.1940 г., Дружество Габровска Народна Библиотека „Априлов Палаузов” – Габрово се преименува на Народно читалище „Априлов Палаузов” –Габрово

На 20.III.1949 г. в читалището се влива читалище „Христо Смирненски”” – Габрово, а на 8.VI.1950 г. в същото се влива Народното в дружество „Васил Левски” – Габрово.

На 1.I.1960 г. библиотеката при читалището се отделя под името Окръжна библиотека при Народно читалище „Априлов Палаузов” – Габрово.

На 19.V.1961 г. Народно читалище „Априлов Палаузов” – Габрово, тържествено отпразнува своя 100 годишен юбилей в преустроената собствена, модерна сграда. На тържеството то бива обявено за   „образцово”и наградено с орден Кирил и Методий” I степен.

Приело имената на двама бележити габровци – Васил Априлов и неговия пръв съратник Николай Палаузов, читалището неотменно защитава високата културна мисия на тези родолюбиви българи. От създаването си до наши дни то се развива и утвърждава като един от центровете на българската духовност и култура в града и региона.

Любителското художествено творчество, просветната и образователна работа са в основата на читалищната дейност.

През последните години и към момента в читалището активно репетират и концертират Детски и Смесен хор за школувано пеене „Априлов – Палаузов”; Вокалните групи „Габровски напеви” и „Надежда”; Детския състав за български народни танци. Днес Клубът за спортни танци „Ритмика”, Клуба за народни танци „9/8 БГ”, Сдружението по изкуствата, формациите за модерна хореография  и рок – Шоу балет „Магия” и „DIVERSITY”, Клуба за източни танци „Диамант”, Клуба „Актуални събития” при Габровската организация на слепите са съвременни форми за занимания по интереси, за желаещите от всички възрасти и професии. Ежегодно читалището провежда конкурса „Априлови литературни награди” , детския конкурс „Многоликото изкуство” и Международния хоров конкурс „Антонио Вивалди”.

 

ФОРМИ И СЪСТАВИ :

 

 1. Сдружение по изкуствата с преподаване на солфеж, пиано и изобразително изкуство с преподаватели – Бистра Мамулева, Юлия Големанова, Елена Назърова и Ема Вертерова ;
 2. Клуб за спортни танци “Ритмика” с треньори – сем. Жекови ;
 3. Клуб “Актуални събития” в Общинската организация на гражданите със зрителни увреждания ;
 4. Клуб за народни танци „9/8 БГ” с ръководител Владислава Иванова ;
 5. Шоу балет “Магия” с хореограф Александър Белков ;
 6. Клуб за източни танци „Диамант” с хореограф Наталия Балабанова;
 7. Подготвителни състави за български народни танци ;
 8. Детски състав за български народни танци с ръководител Владислава Иванова ;
 9. Смесен хор за „Априлов – Палаузов” с диригент Елена Назърова ;
 10. Вокална група „Габровски напеви” с ръководител Митко Маринов ;
 11. Вокална група „Надежда” при клуб на инвалидите с ръководител Митко Маринов;
 12. Рок формация „DIVERSITY” ;

 

 1. Ежегоден конкурс “Априлови литературни награди” ;
 2. Ежегоден детски конкурс “Многоликото изкуство” ;
 3. Международен хоров конкурс „Антонио Вивалди” ;

 

 

СПЕЧЕЛЕНИ ПРОЕКТИ :

 

ПРОЕКТА”ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ” е фининсиран от Министерството на културата на РБългария и Програмата на ООН за развитие /ПРООН/, подкрепен от Програма „Матра” на Правителството на Кралство Холандия и Америнанската агенция за международно развитие /ААМР/

ПРОЕКТА”ХОРО ДА НАПРАВИМ, ХОРО ОЛЕЛИЯ”е възстановка на характерния за Габрово обичай „Олелийня” и е финансиран от Национален фонд „Култура”

ПРОЕКТ КОНЦЕРТ – СПЕКТАКЪЛ „60 ГОД. СМЕСЕН ХОР „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ” финансиран от Министерството на културата

ПРОЕКТ „Новите гласове на Средиземноморието” – участие в Международния хоров фестивал Анталия, Турция 2009 финансиран от Национален фонд „Култура”

ПРОЕКТ „РАЗЛИЧНИ ХОРА. ЕДНА ЕВРОПА!” финансиран от Европейска мрежа „ПАКИВ”

ПРОЕКТ „Антонио Вивалди” IX Международен хоров конкурс и XV Международен хоров фестивал, Карпениси”, Гърция 2011 финансиран от Национален фонд „Култура”

ПРОЕКТ „150 ГОДИНИ ПО-КЪСНО” финансиран от ФРГИ и фондация„Америка за България”

ПРОЕКТ „150 ГОДИНИ НА ФОКУС” финансиран от Община Габрово по програма Култура –  Приоритет 4  – издателска дейност

ПРОЕКТ – Допълваща целева субсидия на Министерството на Културата – 2009,2010,2011 и 2014 г.

ПРОЕКТ  – Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” – 2012,2013,2014 и 2015 г.

ПРОЕКТ „Мъниста за гердан” финансиран от Община Габрово по програма Култура и в частност Приоритет три – Изкуството – мост между поколенията”

ПРОЕКТ „Да опознаем света с музика и звуци!” финансиран от Обществен дарителски фонд – Габрово.

ПРОЕКТ „На ъгъла до светофара” финансиран от Община Габрово по програма Култура

Приоритет 1 – Организиране на събития в подкрепа на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата.

ПРОЕКТ „V Фестивал на изкуството в Прага” финансиран от Община Габрово по програма Култура  и в частност Приоритет 5 – Разширяване на възможностите на културните оператори  – тематична подобласт Мобилност.

ПРОЕКТ „ Нашите деца свирят и танцуват” финансиран от Обществен дарителски фонд – Габрово.

Елена Назърова  – секретер

Вашият коментар