Свободолюбие

Свободолюбието е отличителна черта на първите заселници на Нова Махала. Тя ги отвежда в този планински пущинак. Тази черта те запазват до края на робството, ако не се смятат данъците събирани от турските административни власти. Те установяват връзка и подкрепят всички революционни движения през XIX век и снабдяват с хладно оръжие ( ножове, ками, саби и ятагани ) хайдути, комити и четници.Затова с основание се отбелязва, че през Възраждането Нова Махала е ножарница, арсенал на всички въстания. Във всяка втора къща е имало ножарска работилница. Новомахленските търговци са продавали стоката си из цялата империя.

Следствие на свободолюбието си и финансовата независимост в селището се раждат личности, повлияли историята не само на Нова Махала, а и на България. Тук е родовата къща на Априловия род, тук са родени Йосиф Соколски, Тодор Бурмов, Петко Денев. Първите исторически книги доказват, че още през 1839 година започва строеж на църквата, а е осветена през 1840 година. Първото килийно училище е открито към 1837 . В него е учил и Тодор Бурмов ( по негови спомени ).  През 1852 година училището вече е светско и в нова сграда, построена от спомоществователи и дарители. Замисля се създаване на читалище през 1870. Официалното вписване на новооткритото читалище „Зора” е септември 1871 г. То е създадено както за просветна, така и за революционна дейност. При опожаряването на селото на 09.05.1876 година са изгорели всички документи на училището и читалището.

През селото са минали няколко чети през годините. Първата е на Капитан дядо Никола през 1856 година. През 1862 година от тук минава и четата на даскал Никола Стефанов. И следват най-бурните дни на национално-революционните борби в Габровско. 1 май 1876 година в Нова Махала пристига четата на Цанко Дюстабанов. Тук на площада в селото е обявено Априлското въстание. Присъединяват се 37 младежи новомахленци. Старейшината на еснафа подава на воеводата кесия с 300 гроша. Тук е взета червената моминска престилка за първо знаме на четата. Към четата се присъединява и Коста Априлов – роднина на Цанко Дюстабанов. ( Кера, майката на Цанко Дюстабанов е сестра на Васил Априлов ).

Краят на Априлската епопея в Габровско е идването на четата на Христо Патрев, Тодор Кирков и Станьо Гъдев. Тази чета единствена е влязла в бой в района на Нова Махала, в месността „Чукара” на 09.05.1876 г. Четата е разбита, а селото е разграбено и опожарено. Населението е предупредено и няма жертви от новомахленци.

Това е причината на всеки пет години в кв. Нова Махала читалище „Зора-1872” да организира тържества за отбелязване на Априлското въстание.

 

НЧ „Зора-1872”кв. Нова Махала, общ. Габрово

Боряна Христова – секретар

 

Вашият коментар