Дядо Фильо от Кръвеник

Дядо Фильо от Кръвеник

 

Между зеленината на буковите дървета в полите на Стара планина, е сгушено китното и красиво балканско селце Кръвеник. Името му подвежда ,че има нещо общо с „кръв“, но истината е, че то произлиза старобългарската дума „кръвеник“,която има значение на „скривам“, “укривам“. Една легенда разказва, че някога българин и турчин се скарали за парче земя. Османлията бил убит и на българите от селото им била наложена „кръвнина“.

Почти от всяка точка на селото човек може да се наслади на красотите на балкана. Гордата Стара планина сякаш е вплела в душите на хората своята сила и мощ,за да се роди онова неповторимо чувство за свобода,непримиримост и патриотизъм. Може би за това и Кръвеник играе важна роля в историята на Априлското въстание , като се превръща в център на най–важните събития от онова време в този район на страната.

Един от най–известните му жители е Фильо Радев, или както го наричат всички с уважение – Дядо Фильо. Роденият през 1822 г. кръвеничанин с много усърдие и трудолюбие успява да се замогне чрез търговия и да спечели уважението на съселяните си. Избиран е за кмет в продължение на 30 години. През това време той успява да превърне селото в духовен и просветен център, като създава училище и става основен дарител за построяването на църквата „Свети Никола“.

Познавал е всички първенци и търговци от Севлиево ,Троян и други населени места. Имал е добри взаимоотношения със сливенския каймаканин, както и печално известния по–късно началник на турското опълчение – Саадулах ефенди. Всичко това предполагало един дълъг и спокоен живот , но не би….. От цялата си душа той и сърце той желаел свободата на българите и премахване на турския гнет.

Съдбовна е 1872 г., когато присъства в Ново село на събрание , организирано от Васил Левски. След тази среща Дядо Фильо събира доверени съселяни и започва подготовка за въоръжено въстание.

Разкриването на севлиевския околийски революционен комитет и залавянето на Стефан Пешев налагат на 1 май /нов стил/ 1873 г., на връх „Бабан“, да се съберат всички мъже от Кръвеник, както и Йонко Карагьозов, Гочо Куев, хайдут Ботьо и Данчо Фесчиев. Вземат решение за незабавно обявяване на въстание. За войвода е избран Дядо Фильо, а за негов заместник – синът му Христо Филев. До вечерта е завардена местността „Боаза“ и започва подготовка на селата Кръвеник и Батошево за отбрана. На следващия ден въстава и Ново село.

До 9 май въстаниците удържат позициите под напора на многобройния башибозук от съседните села и Севлиево. Но с падането на позициите, защитаващи двете села, се принуждават да напуснат „вардата“. Дядо Фильо освобождава всички въстаници от положената пред него клетва и така те могат да намерят своите семейства и да ги спасят  в дебрите на Балкана от ятагана на озверилите османлии. Цели девет дена се борят за свободата си! Девет дена Дядо Фильо ръководи цялата отбрана на Боаза и селата в тясно взаимодействие с новоселци , но е време да се спасяват.

Дядо Фильо е предаден и заловен. Когато го водят в Севлиево, той отказва да ходи и сяда на земята и по никакъв начин не могли да го накарат да продължи. Тогава турците се принуждават да го обезглавят, слагат главата му в една торба и я изпращат в Севлиево за потвърждаване на самоличността му. По – късно главата е хвърлена в нужниците на конака. След освобождението Драгню Стойчев я погребва по християнски зад църквата „Света Троица“. Така завършва животът на един велик българин. Но се сбъдват неговите думи: „Докато се води борбата, ще се наложи някой от нас да пострадат, но които се върнат, но които се върнат живи и здрави , вече турчин няма да ги командва!“.

 

 

НЧ „Светлина – 1928″с.Кръвеник, общ. Севлиево

Милена Атанасова – секретар

Вашият коментар