Интензивен семинар за читалищни служители

РЕКИЦ „Габрово“ със съдействието на

„Културни Пространства“ ЕООД

 

Организират

 

Интензивен семинар за читалищни служители

Габрово – 24-25.10.22 г.

9.30 часа

НЧ „Априлов – Палаузов 1861”                              

 

Севлиево – 26-27.10.22 г.

9.30 часа

Община Севлиево

Цели на семинара: да може да се постигне икономическа и социална устойчивост на дейностите свързвани с опазването и валоризирането на нематериалното културно наследство (НКН) с фокус върху творческия туризъм. Да се повиши квалификацията на служещите в читалищата в района на РЕКИЦ – Габрово по отношение на качеството на организация и маркетинг на специфични дейности, които да привличат дълготраен престой и творчески изяви на туристите.

Вашият коментар