„Фолклорна въртележка… между зимата и пролетта ” – НЧ „Светлина – 1927“ с. Жълтеш

Читалището в габровското село Жълтеш, работи по проект „Фолклорна въртележка… между зимата и пролетта ”.

 

Мисията и визията на НЧ Светлина – 1927 и като една от най- старите институции в страната ни е представянето на нематериалното културно наследство съчетава не само идентифицирането на определена традиция, но и нейното опазване, посредством препредаването й през поколенията, поддържането й жива и днес традиции. Добре съхранено, това наследство излиза извън стандартните разбирания за нещо което може да се изследва, наблюдава и показва като елемент на традиционната култура, както в повечето случаи се получава с материалното културно наследство. Отликата от него е, че нематериалното освен свързано с миналото е и неделима част от ежедневието на общността, която го е създала. То е живо и в съвремието ни. Един от съществените проблеми по отношение съхраняването на наследство е свързан със точната и своевременна негова идентификация, както и последващо опазване. Цели развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си, запазване на обичаите и традициите на българския народ, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите

Основната цел на читалище Светлина – 1927 е да запази обичаите „Коледуване“ и „Лазаруване“, които са ежегодни празници в календара на село Жълтеш и региона, празнували са се /с прекъсвания през годините/ и чрез представянето им стремим да съхраним, предадем и популяризираме нематериалното културно наследство родния ни край.

Съхраняване и предаване на обичаите на бъдещите поколения.

Обичаите ще се представят в други населени места за възраждане на традициите и там.

Чрез пресъздаването на обичаите „Коледуване“ и „Лазаруване“, ще се развие способността на младите хора да откриват ценното и самобитното в запазените до днес обичаи и да открояват съвременните наслоявания. С тях ще се обогатява младата личност чрез съприкосновение с мъдростта и духовната сила на народната философия, въплътена в обичаите. Ще се пробуди техния стремеж към изследване и задълбочено изучаване на народния бит и култура..

 

 

Вашият коментар