ХII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА”, ЖЪЛТЕШ- 2023 с. Жълтеш, Община Габрово 

ХII НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР

                    „ПЕСНИ В ПОЛИТЕ НА БАЛКАНА”, ЖЪЛТЕШ– 2023

с. Жълтеш, Община Габрово

  1.  СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА

Националния фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана” се организира от Народно читалище „Светлина – 1927” с. Жълтеш и съдействието на Кметство Жълтеш и Община Габрово. Провежда се  на открита сцена в с. Жълтеш. Програмата се реализира в рамките на два дни. Няма възрастови ограничения за участниците.

Фестивалът     има    конкурсен характер

Участниците се оценяват от компетентно жури в състав:

Председател:   доц. д-р. Веселка Тончева, БАН

Членове:          1. доц. д-р. Ангел Гоев

  1.                               Олег Цонев – хореограф
  2.   3. Петър Кирилов –  северняшки народен певец

Не се плаща такса за  участие.

Всички разходи по пътуването и престоя са за сметка на участниците.

  1.  ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА

Целта на фестивала е  издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на автентичния български фолклор с многообразието и спецификата на различните фолклорни области в България; поощряване на приемствеността за предаване на автентичния фолклор на младото поколение; превръщане на фестивала в празник на духа, в място за личностен и творчески  обмен между участниците .

III.  РЕГЛАМЕНТ

Дванадесетият Национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана”, Жълтеш- 2023 г. ще се проведе на 01 и 02 юли  2023 г (събота и неделя). Програмата на всеки от фестивалните дни започва в 10 часа.

Фестивалът предлага участие и предоставя възможност за творческа изява на изпълнители на автентичен фолклор (индивидуални, певчески и танцови колективи, ансамбли  , групи за народни обичаи и представяне на автентични носии) в 4 раздела

а/ Певчески:

– индивидуални изпълнители – 1 песен /до 5 мин./      – певчески групи – 2 песни /до 10 мин./;

до двама участници от организация;

I     група до 12 год.                                                           I    група до 12 год.

II    група до 18 год.                                                           II   група до 18 год.

III  група над 18 год.                                                         III  група над 18 год

б/ Танцов :

– танцови колективи /до 10 мин./;                                       – ансамбли  /до 15 мин./;

I     група до 18 год.

II    група над 18 год

 

– в/ Обичаи :

– групи за обичаи /до 10 мин./;                                       г/ Представяне на автентична носия /до 5 мин./;

 

Репертоарът на участниците включва само автентични изпълнения –с решение на журито се  допуска  съпровод на акордеон.

 

  1. 1. Колективите в раздел „Обичаи” прилагат към заявката и кратка анотация на обичая, който ще представят.
  2. Сценичните костюми на изпълнителите са автентични носии , с които могат да участват и самостоятелно в раздела „Представяне на автентична носия”.За същите да се представят описания заедно със заявката.

Заявки могат да се подадат по пощата, в сайта на читалището и по e mail. Крайният срок за получаване на заявките за участие е 20 юни. Програмата на фестивала се изготвя в рамките на следващите два  дни.

  1. Участниците получават персонална  информация за деня и часа на представянето си.
  2. Организаторите си запазват правото да прекратят записването на участници при попълване на програмата за двата фестивални дни, дори ако срокът за подаване на заявките не е изтекъл.                                                            .5. Програмата се изготвя по реда на получените заявки.

Участниците се оценяват от професионално жури, което връчва:

– Първа, Втора и Трета награда (медал и диплом за всяка група) –за автентичност на репертоара и костюмите на изпълнителите;

– Голямата награда  „Лауреат на фестивала”, диплом и плакет – за цялостно представяне  на  организация.

 

            Поощрителни награди:

– Награда на кмета на град Габрово – плакет и диплом;

– Награда на журито – плакет и диплом;

– Награда на организаторите – плакет и диплом;

– Награда за най-млад и най-възрастен  изпълнител – диплом;

-Награда на РЕКИЦ- Габрово

            Всеки от участниците получава  грамота.

Наградите се обявяват в края на втория фестивален ден. При отсъствие на отличените изпълнители, организаторите изпращат наградата по пощата в срок до 10 дни.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без за това да плащат права и обезщетения.

Организаторите не носят отговорност за използване на музикални и танцови произведения, които са обект на закона за авторското право.

Решенията на журито са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

С подаване на заявката участниците се съгласяват с условията и регламента на фестивала.

При подаване на заявките е задължително посочване на точен адрес и пощенски код.

 

Всички участници се регистрират при пристигането си в с. Жълтеш най- късно един час преди обявения в програмата час на тяхното представяне – „Регистратура”-та се намира в близост до сцената на фестивала.

 

ЗА НАС ЩЕ Е ЧЕСТ ВАШЕТО  УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА!

 

Цялостна информация за програмата на фестивалните дни – на сайта на читалището: chjaltesh.ucor.org

 

При възникване на проблем за вашето участие, организаторите молят да се обадите своевременно на тел: 0887008518 или : 0893697726

 

 

Заявките за участие изпратете на адрес:                       За контакти:

 

ПК 5335  с. Жълтеш                                                 GSM: 0887008518 ; 0893697726 ;  – Ана Боянова
Община Габрово, Област Габрово

НЧ ”Светлина – 1927”                                              Сайт на читалището: chjaltesh.ucoz.org

e-mail: n4galte6@abv.bg                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                   

 

Вашият коментар