Семинар „Опазване на нематериалното културно наследство в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

РЕКИЦ „Читалища“ – Габрово

организира

 

 

Семинар „Опазване на нематериалното културно наследство в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

Във връзка с отбелязването на 20-годишнината от Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство

 

27-28 септември 2023 г., 9.00 часа

Габрово, сграда на НТС, партерен етаж

 

С участието на: представители на народни читалища в селища от Габровска област, носители на нематериално културно наследство от региона

Лектор: доц. д-р Николай Вуков (ИЕФЕМ-БАН) – сертифициран експерт на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Вашият коментар