ПОЗАБРАВЕНИТЕ ИГРИ ОТ МИНАЛОТО

ИГРИТЕ   НА   БАБА   И   ДЯДО

НЧ „Денчо Славов – 1900“, с. Ганчовец
1. КОШАРА
Едно дете застава мислено до каменна стена, а другите на няколко крачки разстояние от него. Тези, които са извън игралното поле се редуват и се целят с топка в детето вътре. Който успее да го улучи влиза на неговото място. /топката е от парцали/
2. КАМЪЧЕТА
Играе се на 3 нива. Необходими са 5 плоски камъчета. От тях се избира едно, което се нарича”Цар”
Първо ниво: Четирите камъчета се нареждат в кръг. Царят се хвърля нагоре и докато лети се взема едно камъче и се хваща „царят” във въздуха преди да е паднал. След това се хвърля пак нагоре и се взема второто камъче и т.н докато се вземат и четирите камъчета. Който играч се справи с всичките отива на второ ниво
Второ ниво:
Четирите камъчета се нареждат в редичка. В левия им край долу се слагат пръстите на лявата ръка разтворени, че да се получи нещо като вратичка. Царят се хвърля нависоко, а с дясната ръка се избутва първото камъче през вратичката и се хваща царят преди да е паднал на земята. Така се повтаря докато се избутат и четирите камъчета.
Трето ниво: Царят се хвърля нагоре, а играчът взема камъче от тези от второ ниво. Царят пак се хваща в движение. И така докато в ръката си събере и четирите камъчета.
3.ЧИЛИК
Кой започва първи:
Играчите избират стълб на подходящо място (градинка, около блока, в парка). Отдалечават се на определено разстояние от него и хвърлят специално подбрано дръвче, около 15-20 см., наречено Чилик, към стълба. Хвърлилият най-близко до него, има право първи да го охранява. При пазенето на стълба, той няма право да застава с тяло пред него, а може да го пази само със своята сопа (къса тояга, пръчка), наподобяваща бейзболна бухалка. Играта започва и хвърлилият най-близо до стълба играч, застава до него.
Правила
С голямата сопа удря малката пръчка (чилик), като се стреми да я изпрати на максимално далечно разстояние. Другите участници в играта се стараят да хванат чилика във въздуха. Ако това се случи, този, който го е хванал, застава да охранява стълба. Ако никой не го хване, играе този от участниците, до когото е паднал най-близо чилика. Той хвърля чилика към стълба, като се стреми да го удари, а този който го охранява, се старае да го опази.
Всички реакции:

Вие, Margarita Paraskevova и Дарина Димова

Вашият коментар