Читалище „Свободна мисъл – 1907” с. Бериево

Читалище  „Свободна мисъл – 1907” с. Бериево днес

Читалище „Свободна мисъл – 1907” днес е  център, който ръководи културния живот в Бериево. Основно направление в дейността на читалището е издирване на сведения и документи от миналото и настоящето Прочети

Училището на Бериево

Училището на Бериево

 

   За да се противопостави на чуждото гръцко влияние в училището и църквата будното население на разпръснатото в гористия масив население на Старо Бериево, изпращало децата си да се учат в съседното селище Селце /Старо Прочети

НЧ „Свободна мисъл-1907“

Църквата на Бериево

Църквата през  тъмните векове на робството подкрепяла  населението да преодолее унижението и да съхрани самочувствието на горд  народ и непоколебимата вяра в православната църква. Тя сплотявала населението за общата цел – възстановяване на селото, Прочети

НЧ „Свободна мисъл-1907“, с. Бериево

Старо Бериево

Читалището „Свободна мисъл- 1907 “ в с. Бериево събира сведения за миналото от възрастни жители на селото и от документални сборници. Интерес предизвика малко известните сведения за  миналото на селото през тъмните векове на османското робство. След Прочети

Баба Дамяна разказва

Баба Дамяна разказва

 

Бях на десет години, когато пламна войната за освобождението ни от турците. Голям страх брахме, къде не се крихме, но радостни бяхме, защото знаехме, че се отърваваме от черно робство, от страшно теглило, от омразни врагове. Прочети

Под едно небе „Различни, но заедно”

Под едно небе „Различни, но заедно”

НЧ „Пробуда-1907“, село Ряховците

 

Село Ряховците е едно от най-големите и оживени села не само в община Севлиево но и в Габровска област. И това не е случайно.Тук жителите от различни етноси векове Прочети

РАЗНООБРАЗНИЯТ ПОМИНЪК НА с. ГРАДИЩЕ

РАЗНООБРАЗНИЯТ ПОМИНЪК НА с. ГРАДИЩЕ

 

В запазени ръкописи на с. Градище са упоменати най-известните отрасли и подотрасли, свързани със стопанската дейност на селото: земеделие- жито, царевица, фуражни култури- овес, ечемик, лимец, просо, съчма, люцерна, фий; текстилни растения- коноп, малко Прочети

Илинденски събор

 

Илинденски събор

Този събор съществува от 1906 г. в местността до с. Лъгът . Провежда се през лятото на празника „Илинден“ затова се казва Илинденски събор.

Ето как е възникнал:

В миналото собствениците на барутната фабрика „Росица“ в с. Прочети

Народно читалище „Искра-1909“ село Малки Вършец

Народно читалище „Искра-1909“ село Малки Вършец, е основано от родолюбивия севлиевски учител, а по-късно и хуманен лекар Гочо Симеонов Москов в двора на църквата в селото на 20 февруари 1909 година.

Гочо Москов учителства в селото една година, но за Прочети