„Да се хванем за зеленко“ – Празника на копривата

НЧ „Искра-1954“ квартал Лютаци, община Габрово

най-любезно Ви кани на „Да се хванем за зеленко“

Споделете Празника на копривата с нас като представите вашите кулинарни умения и рецепти с коприва – полезна и лечебна.

Еньовден НЧ „Христо Ботев-1923“ село Драгановци

Еньовден е кога билки с душите си говорят.

Приливно ми е ….

Душата ми танцува.

Заспиват повечерно билките във мрака,

преди роса росица рано да се вдигне.

Аз върв

по пътеки от сълзици из гората

и усещам как кръвта у Прочети

НАТУРАЛНИ И СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА – УКАЗАНИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Със Закона за държавния бюджет за 2018 г. и Решение на Министерския съвет № 667 от 1 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните Прочети

Предложение за разпределение на държавната субсидия за читалищата от община Габрово

На 16.01.2018 г. за пореден път предложението за разпределение на държавната субсидия за читалищата от община Габрово бе внесено от Общински читалищен съюз-Габрово с председател Ива Гъдева.

Една субсидирана бройка за 2018 г. е 8 375 лева (увеличение е 14,7% Прочети