„Да се хванем за зеленко“ – Празника на копривата

НЧ „Искра-1954“ квартал Лютаци, община Габрово

най-любезно Ви кани на „Да се хванем за зеленко“

Споделете Празника на копривата с нас като представите вашите кулинарни умения и рецепти с коприва – полезна и лечебна.

ОБУЧЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

 „Финансово – счетоводна отчетност в читалищата”

15 март 2019 г.

09.00 часа

Община Севлиево

 

Годишнини 2019

Община Габрово

НЧ “ИСКРА – 1954“ , гр. Габрово

НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1949”, гр. Габрово

НЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ – 1909“ , с. Гъбене

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1929” , с. Донино

НЧ „ЗОРА – 1929“ , с. Харачери

  Прочети

ОБУЧИТЕЛЕН  ТРЕНИНГ

О Б У Ч И Т Е Л Е Н  Т Р Е Н И Н Г

ЗА ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА

25.10.2018 – гр. Севлиево

ТЕМА НА ТРЕНИНГА: РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

26.10.2018 – Прочети

О Б У Ч И Т Е Л Е Н    Т Р Е Н И Н Г

О Б У Ч И Т Е Л Е Н    Т Р Е Н И Н Г

 

ЗА ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА

 

ТЕМА: РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Община Севлиево, 25.10.2018 /четвъртък/, Прочети

Паметна плоча

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ
Хайдушки събор посветен на 140 години от освобождението на България и 150 години от битката на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър се проведе на 29 септември близо до хайдушкото кладенче по пътя за язовир Александър Прочети

110 години независима България. Празник на село Крамолин.

110 години независима България.
Празник на село Крамолин.
Колоритен празник с пъстра шевица от народни танци и песни с участието на танцов ансамбъл при НЧ „Развитие-1870″ град Севлиево и духов оркестър Севлиево.

Благодарности на господин Василев – кмет на село Прочети