Полезни връзки

Министерство на културата

http://mc.government.bg/

Читалища

http://chitalishta.com/

Обществените библиотеки

http://bibliobg.com/

„Живи човешки съкровища – България“

http://mc.government.bg/object.php?p=46&s=13&sp=15&t=0&z=0&po=224

http://www.treasures.eubcc.bg/main.php

Съюз На Народните Читалища

http://unionchitalishta.eu/

Община Габрово

https://gabrovo.bg

Община Дряново

http://www.dryanovo.bg

Община Севлиево

http://www.sevlievo.bg

Община Трявна

http://www.obtryavna.org

Областен информационен център – Габрово

https://gabrovo.bg/bg/page/554

Регионална библиотека “Априлов – Палаузов” – Габрово

http://libgabrovo.com

 

Структурни фондове на ЕС

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/

Оперативни програми

http://2020.eufunds.bg/

Министерство на образованието и науката

https://www.mon.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg/

Министерство на земеделието, храните и горите

www.mzh.government.bg/

Програма за развитие на селските райони

www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx

Фондация  „Работилница за граждански инициативи“

frgi.bg

Фондация „Лале“

www.tulipfoundation.net

Платформа на читалищата – място за образование и култура‎

http://www.iskrata.bg/

Фондация за развитие „Читалища“

http://chitalishte.bg/