О Б У Ч И Т Е Л Е Н    Т Р Е Н И Н Г

О Б У Ч И Т Е Л Е Н    Т Р Е Н И Н Г

 

ЗА ЧИТАЛИЩНИ СЕКРЕТАРИ И ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА

 

ТЕМА: РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Община Севлиево, 25.10.2018 /четвъртък/, 9.30 часа

 

ТЕМА: СЪВРЕМЕННО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Габрово, Дом на културата –  Жълта зала

26.10.2018 /петък/ 9.30 часа

Вашият коментар