ПОЗАБРАВЕНИТЕ ИГРИ ОТ МИНАЛОТО

НЧ „Свободна мисъл – 1907“, с. Бериево

Детски игри от село Бериево

До около 1920 г. децата от детска възраст са играели много разнообразни игри, било то със сюжет от поминъка на своите родители или от състезателен характер. Например игрите на Вълци, Гърнета,Черкиня, Заплювка са игри, които малките деца са играели и са били подражание от живота на родителите им и техния поминък.

Игра на Черкиня /Квачка

Тази игра е била масово разпространена, за нея са се събирали по 10 -15 деца, от които двете най – големите са назовавали „Черкинята“ и „Квачката“.

За Квачката са се залавяли на опашка едно зад друго останалите деца наредени по височина.Това са пилетата.

 

Детето, което е Черкиня чопли с пръчка в земята, Квачката го пита :

– Какво копаеш бабо?

– Копая копка.

– Защо ти е копка?

– Да търся парички.

– Защо са ти парички?

– Да си купя иглички.

– Защо са ти иглички?

– Да си ушия торбичка.

– Защо ти е торбичка?

– Да си събирам камъчета.

– Защо са ти камъчета?

– Да ви бия вази.

 

И веднага се нахвърля върху Квачката да отвлече едно от децата, които са пиленца. Те от своя страна се държат едно за друго и се отбраняват. Започва дълго боричкане и смях, докато Черкинята успее да отвлече едно от пиленцата.Тогава отвлеченото пиленце напуска играта.Това продължава докато останат само Квачката и Черкинята.

 

Игра на Гърненца

За тази игра са необходими 10 и повече деца. Нареждат се по 2 деца в кръг като едното е седнало, а другото отзад е право. Седналото е гърне за продан, а правото е продавача. Едно от децата е търговец, то застава в кръга и ходи при всеки продавач, и го пита:

– Продаваш ли гърнето?

– Продавам го.

– За колко го продаваш?

– За шепа жълтици.

Търговецът отива при следващият и го пита:

– Продаваш ли гърнето?

– Продавам го.

– За колко го продаваш?

– За кош с круши.

Така играта продължава в пазарлъци, докато обиколи всички. Тази игра произлиза от бита на родители им, които са пазарували да осигурят прехраната си.

 

Игра на Вълци

В тази игра се събират най-малко 7-8 деца като предварително си слагат шапките на земята подреждайки ги като стадо овце. Едно от децата зарамчило торбичка и тояга е Овчарят,  3-4 деца са Кучета и 2-3 са Вълци.

Играта започва с нападение на вълците върху сложените шапки (овце) като се стремели да ги отвлекат. А кучетата лаейки ги отбраняват и овчарят им помага в опазване на стадото.

Играта символизира и подражава опазването на Овцете от Вълците.

 

Игра Заплювка (Жмичка, Криеница)

Събират се 5-10 деца, слагат си двата пръста (показалец и средния) върху коляното на едно от децата. Децата се подреждат в кръг, едно от децата чете подходящ текст като на всяка дума показва по ред всеки пръст от наредените пръстчета и на който пръст свърши текста, този пръст се маха. И така се повтаря текста докато останат само 2 от наредените пръсти върху коляното. Ако останалите 2 пръстчета са на едно дете значи, че то ще жуми.

Ако останалите 2 пръстчета са на 2 деца се чете подходящ кратък текс (Ти спиш), (Ти Жумиш). И на което пръстче остане думичката( Ти жумиш), този играч ще жуми.

Детето, което жуми закрива лицето и очите със шапката си като брои силно гласно до 60 или повече време определено от децата.

През това време другите деца се крият. След свършването на броенето детето, което жуми започва да ги търси. Когато открие първото скрито дете казва му името и се връща на мястото бягайки на предварително  оставената за целта плоча (Заплювка).

Детето което жуми продължва да търси останалите деца като през това време някои от тях успяват да се заплюят на плочата и така приключва играта.

 

Вашият коментар